Sosialisasi SNMPTN 2018 di SMA N 1 Bantul

Bantul, 1 Maret 2018 di SMA N 1 Bantul disampaikan sosialisasi SNMPTN dari Panitia Lokal D.I Yogyakarta UNY dan ISI untuk Panlok Kabupaten Bantul. Untuk materi sosialisasi dapat diunduh di sosialisasi SNMPTN 2018